Kim jest Growth Marketer? Czym jest Growth Hacking? Czy hackowanie wzrostu to nowy trend?

Growth marketer to marketingowy ekspert, analityczny freak i szalony naukowiec, który poprzez eksperymenty dąży do wzrostu zysku organizacji poprzez usprawnienia na każdym z etapów lejka marketingowego…. a właściwie do wzrostu w ramach wszystkich Pirackich Metryk.

Znacie Pirackie Metryki? Znacie? AAARRR!

aaarrr pirackie metryki 21

Jeżeli nie znacie, to już tłumaczę. Na Pirackie Metryki składa się właśnie AAARRR:

• Awareness (Świadomość)

• Aqusition (Pozyskiwanie)

• Activation (Aktywacja)

• Retention (Retencja)

• Revenue (Dochód)

• Referral (Polecenia)

Kompetencje Growth Marketera

Aby usprawnić biznes na każdym z etapów AAARRR, growth marketer musi posiadać wieloobszarową wiedzę z zakresu psychologii, technologii, programowania, digital marketingu i marketingu strategicznego. Dzięki temu szerokiemu połączeniu kompetencji jest w stanie wyjść poza ramy tego co w organizacji definuje się dosłownie jako „Marketing” i spojrzeć na lejek oraz podróż klienta z nowej perspektywy.

„Głównym zadaniem growth marketera jest identyfikowanie kanałów marketingowych, rozwiązań i pomysłów, które efektywnie przyczynią się do wzrostu liczby użytkowników i wzrostu zysku organizacji.”

Michael Griffith, growth marketer z 10-letnim stażem. Cytat z wywiadu dla MarketerHire

Zazwyczaj growth marketerzy / hackerzy mają szerokie kompetencje z zakresu prowadzenia kampanii w Google Ads, Fb Ads, LinkedIn Ads, optymalizacji konkwersji, UX, e-mail marketingu, content marketingu i SEO.

Typowe zadania growth marketera to m.in.:

• Przeprowadzanie testów A/B

• Analiza danych dotyczących ruchu, konwersji, przychody, retencji, etc.

• Aktualizacje i testowanie copy

• Zarządzanie kampaniami płatnymi

• Budowanie programów referencyjnych

• Optymalizacja kampanii e-mailowych

• Optymalizowanie ścieżek marketing automation

Rola growth marketera w organizacji

Nowoczesne organizacje co raz częściej powołują zespoły growth marketingowe, które odpowiedzialne są za poszukiwanie obszarów do usprawnień, definiowanie hipotez i przeprowadzanie eksperymentów.

growth marketing1

Rola growth marketera może wyglądać rónorako, zależnie od organizacji. W części firm, taki ekspert osadzony jest mocno w obszarze strategicznym, gdzie odpowiada za aktualizowanie strategii na podstawie danych. W innych firmach growth marketer odpowiada za przeprowadzanie testów i wdrażanie usprawnień na poziomie operacyjnym.

Czy każda firma potrzebuje growth marketera?

W marcu 2021 w Polsce i w UK oferty pracy dla growth marketerów stanowiły mnież niż 0,5% wszystkich ofert pracy w marketingu.

Wygląda na to, że firmy jeszcze nie rozumieją jak hackerzy wzrostu mogą im pomóc lub co bardziej prawdopodobne, jeszcze nie zaadaptowały terminu „growth hacker” czy „growth marketer”.

Wg Google Trends termin „Growth Hacker” od kilku lat traci na popularności, częściowo na rzecz terminu „Growth Marketer”.

Niezależnie od definicji szersze spojrzenie na digital marketing jest co raz bardziej potrzebne nowoczesnym biznesom, które swojej przewagi konkurencyjnej upatrują w optymalizacji doświadczenia klienta, w oparciu o dane, na każdym etapie jego podróży.

Share your love ;)
Default image
Adrian Kozłowski
Autor bloga, założyciel Clever Wolves, Digital Marketer o kompetencjach w modelu "T". 8 lat pracy dla firm z różnych branży, (m.in: dla wydawnictwa prasowego, agencji digital, sklepu online, czy startupu B2B), pomogło mu zbudować i rozwijać te kompetencje.Na blogu pisze o łączeniu szerokiego spektrum działań digitalowych i ich optymalizacji, w celu zwiększenia konwersji i sprzedaży.

Leave a Reply